Člověk a netopýr

Netopýři jsou pro nás tajemní noční savci. Tradují se o nich i různé pověry. Přesto není důvod se bát, a to i v případě, když najdeme netopýra doma.

V ČR se vyskytuje asi 27 druhů netopýrů. Některé druhy osídlují rozsáhlé lesy a přírodu málo ovlivněnou člověkem, jiné se naučily využívat lidské stavby. Ve městech žije především netopýr rezavý, netopýr hvízdavý, netopýr pestrý a netopýr večerní. Tyto druhy využívají jako úkryty spáry mezi panely, větrací šachty, oplechování střech apod. Tato místa jim nahrazují ubývající přirozené úkryty, jako jsou stromové dutiny a prostory pod kůrou, jeskyně a skalní štěrbiny.

Úkryty v budovách slouží netopýrům pouze dočasně k výchově mláďat (na půdách) a k přezimování (sklepy), nebo je mohou využívat i celoročně. Všichni naši netopýři jsou chráněni zákonem. Není dovoleno je zabíjet, zraňovat či rušit ve vývoji. Je ale možné je z bytu vyhnat nebo je odchytit a poté vypustit. Jak na to?

Netopýr v bytě

 • Netopýři se nejčastěji objevují nečekaně v bytech v období jarních a podzimních přeletů, kdy táhnou mezi zimními a letními úkryty. Na přelomu léta a podzimu se jedná nejčastěji o nezkušená mláďata.
 • Pokud objevíme netopýra doma, je potřeba umožnit mu večer volný odlet. Otevřeme okna a dveře, zhasneme a vyčkáme, až odletí. Případně můžeme opatrně mávat ručníkem a navádět netopýra směrem ven. Netopýry nevyháníme za světla, neboť by jim hrozilo velké nebezpečí ze strany dravců.
 • Najdeme-li netopýra ve dne, můžeme jej umístit do papírové krabice či přepravky pro přechování zvířat. Po setmění položíme otevřenou krabici do okna.
 • V případě, že netopýr není schopen letu, umístíme jej rovněž do krabice a kontaktujeme záchrannou stanici živočichů. Netopýr může být jen vyčerpaný, nebo také nemocný.
 • Nikdy se nedotýkáme netopýra rukama. Pro přendání do krabice použijeme rukavice nebo hadr. Vyhneme se případnému pokousání, které představuje riziko infekce (stejně jako u jiných divokých savců).

Netopýr na půdě, ve sklepě

 • Pokud najdeme netopýry v zimě ve sklepě nebo v létě na půdě, klidně je tam můžeme nechat. Je důležité je příliš nerušit, zejména v době porodů, odchovu mláďat a při přezimování. Opakované buzení ze zimního spánku by je mohlo zcela vysílit. O výskytu netopýrů můžeme informovat odborníky.
 • Při rekonstrukci domu obývaného netopýry je potřeba poradit se o nejvhodnějším postupu s odborníky (Česká společnost pro ochranu netopýrů, případně záchranné stanice živočichů).
 • Netopýři často obývají panelové domy. Nalézají zde vhodné zimní i letní úkryty (větrací šachty, štěrbiny mezi panely a za izolací, škvíry pod střechou). Úkryty jsou chráněné před predátory a v zimě ohřívány teplem z bytů. V létě pak v okolí nalézají dostatek hmyzu kolem pouličních lamp. V případě zásahu do života netopýrů je potřeba si vyžádat výjimku z ochranných podmínek těchto zvláště chráněných druhů. Takovým zásahem může být zateplení panelového domu, rekonstrukce půdy nebo výměna střechy. Přivolaní odborníci dokáží navrhnout nejvhodnější postup.

Pověry X skutečnost

Pověra: Netopýři se mohou zamotat do vlasů.
Skutečnost: Netopýři velice přesně vnímají překážky v prostoru pomocí ozvěn zvuků, které vydávají (echolokace). Při letu se nám rádi a bezpečně vyhnou.
Pověra: Netopýři jsou slepí.
Skutečnost: Nejsou. Zrak využívají především na krátké vzdálenosti a ve svých úkrytech.
Pověra: Mohou nám doma žrát zásoby a sát nám krev.
Skutečnost: Naši netopýři se živí pouze hmyzem. O nás a naše jídlo nemají zájem.
Pověra: Můžeme od nich chytit blechy a nemoci.
Skutečnost: Netopýři mají své parazity (blechy, štěnice, klíšťata), kteří však nejsou přenosní na člověka, a proto se jich nemusíme obávat. Výskyt na půdách škol a rodinných domů vede také k obavám šíření infekcí. Pokud nedochází k přímému kontaktu lidí a netopýrů, není se čeho obávat. Obvykle sídlí v podkrovních prostorách, kde jsou od lidí prakticky úplně izolováni.
Pověra: Netopýři se mohou v domě přemnožit.
Skutečnost: Náhlý objev letní kolonie matek s mláďaty na půdě může působit dojmem, že zde došlo k rychlému namnožení netopýrů. Avšak na rozdíl od myší mají netopýři jen jedno (u některých druhů dvě) mláďata ročně. Letní kolonie zůstává po řadu let přibližně stejně velká. Při výchově mláďat obvykle setrvávají na stejném místě a na konci léta půdu opouští. Nešíří se do jiných částí domu. Jako letní úkryt jim vyhovují jen prostory s určitými podmínkami.
Pověra: Netopýři ničí místa svého úkrytu.
Skutečnost: Netopýři mohou osídlit štěrbiny pod střechou, za dřevěným obložením zdí apod. Svůj úkryt však nijak neupravují, nestaví si hnízda a nepoškozují proto stavební materiál. Jejich moč a drobný trus nepředstavují velký hygienický problém, neboť rychle vysychají. Pro snadný úklid půdy se doporučuje rozprostřít pod kolonii igelitovou fólii.

Co netopýry ohrožuje?

 • Nevhodné uzavírání štol a jeskyní, kde netopýři zimují. Nejvhodnější jsou vodorovné mříže, které umožňují netopýrům snadný přístup a nemění mikroklima podzemních prostor.
 • Kácení stromů s dutinami.
 • Úbytek přirozených lovišť – mokřady, lesy, aleje…
 • Neodborné zateplování budov.
 • Rekonstrukce střech v době výchovy mláďat a použití toxických stavebních materiálů.
 • K méně významným vlivům patří úhyny při střetu s větrnými elektrárnami, úhyny na silnicích, světelné znečištění (u druhů citlivých na světlo) a insekticidy, které se dostávají přes hmyz do těl netopýrů.

Jak netopýry snadno podpořit?

Můžeme si vyrobit nebo koupit budku pro netopýry a umístit ji na dům či na stromy.
Ponechávat na zahradách stromy s dutinami.


Záchranná stanice živočichů Plzeň

telefon: 777 145 960, 777 194 095
(působnost Plzeň, Nýřany, Kralovice, Horšovský Týn, Domažlice)


Záchranná stanice živočichů Spálené poříčí

telefon: 371 594 842, 728 117 903
(působnost Blovice, Horažďovice, Nepomuk, Klatovy, Přeštice, Stod, Sušice)

Informace o netopýrech

Česká společnost pro ochranu netopýrů: www.ceson.org
ZO ČSOP Nyctalus: www.nyctalus.cz
Občanské sdružení Ametyst: www.cestykrajinou.cz/projekty/letem-netopyrim-svetem