NA PRUSINSKÉM KOPCI

prusiny

Objevte Prusiny jako pestrou učebnici o člověku a přírodě

Kdo bydlí ve škole na Prusinách? Co se tam děje?

Od roku 2004 sídlí v prusinské škole Ametyst , který byl založen již v roce 1999 v Plzni a zabývá se ekologickou výchovou a ochranou přírody. Jsme sdružením lidí, kteří sdílejí úctu k jedinečné kráse přírody. Proto nabízíme dětem i dospělým podněty pro změnu vztahu člověka k ní.

Jezdí sem za námi školy na celodenní programy ekologické výchovy, které se věnují hlavně přírodě, hospodářským zvířatům, zahradě a tvorbě s využitím přírodních materiálů. Kolem školy vede místní naučná stezka. Staráme se o okolní louky, paseme zde naše ovce a kozy, sekáme trávu. I díky této péči zde můžete najít pestré složení rostlin a živočichů, které z krajiny jinak spíše mizí.

S činností Ametystu se můžete setkat nejenom na Prusinách. Školám v našem kraji nabízíme terénní programy, projektovou výuku, semináře pro učitele, konzultace v oblasti ekologické výchovy. Pro přírodu pracujeme také jinde po celé ČR i v zahraničí. Zpracováváme odborné posudky, průzkumy výskytu rostlin a živočichů, staráme se o lokality jejich výskytu. Spolu s našimi kolegy v Evropě řešíme, jak chránit přírodu, která zůstala v místech bývalé železné opony.