VENKOVSKÁ KRAJINA OČIMA DĚTÍ

VKOD_uvodni

Žáci a učitelé z Konstantinolázeňska se vydali znovu objevit krajinu za humny.

Krajina a její podoby jsou výsledkem tisíciletého soužití člověka a přírody na našem území. Přerušení tohoto soužití, k němuž došlo v Sudetech vysídlením původního německého obyvatelstva, se obtisklo také do podoby současné zdejší krajiny. Noví obyvatelé, kteří zde nemají své kořeny, mají často oslabenou svou vazbu ke krajině a životnímu prostředí vůbec. Pro udržitelný rozvoj těchto území je tedy důležité tuto vazbu posilovat a společně se seznamovat s historií i současností krajiny svého regionu.

Projekt byl složen z několika vzájemně propojených aktivit, které probíhaly během vyučování i mimo ně: projektová výuka, výlety, fotosoutěž, rozhovory s rodiči… Vznikla také regionální učebnice „Konstantinolázeňský poutník“ určená zejména pro žáky škol Mikroregionu Konstantinolázeňsko tak, aby s pomocí učitelů řešili praktické úkoly a seznámili se lépe s místem, ve kterém žijí. Zároveň může sloužit jako inspirace pro podobné regionální učebnice.

S publikací a dalšími výstupy projektu se můžete seznámit zde:logoling_vkod