ŠKOLA SRDCE REGIONU

SSR_uvodni

Žáci z českých a německých škol se setkávali a řešili ekologické problémy ve své obci.

Školy jsou důležitými centry vzdělanosti a aktivního života každého regionu. A právě propojení školy a lokality, ve které se nachází, se stalo námětem projektu „Škola – srdce regionu“. Propojením zkušeností českých a německých škol a neziskových organizací se podařilo zapojit žáky do řešení problémů životního prostředí v obcích.

Důležitým výstupem projektu je regionální vlastivěda s názvem „Putování mezi Úhlavou a Úslavou“. Publikace nese podtitul „Povídání o místní krajině plné obrázků a úkolů“ – s ní i s dalšími podnětnými materiály se můžete seznámit zde:

logolink-600x151Projekt „Škola srdce regionu“ je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské unie Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, Evropská unie „Investice do Vaší budoucnosti“.