Odstřel na myslívském rybníku nebyl povolen

V listopadu loňského roku byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o povolení výjimky k odstřelu bobra na Myslívském rybníce u Všerub. Žádost podalo Klatovské rybářství, a. s., které zde hospodaří. Bobři zde opakovaně ucpávají požerák a bezpečnostní přeliv a způsobují tak vzdouvání vodní hladiny.

Bobr je chráněn podle zákona o ochraně přírody a krajiny jako silně ohrožený druh a zároveň jako evropsky významný druh. K usmrcování jedinců i k zásahům do přirozeného prostředí tohoto druhu je proto třeba udělení výjimky. Na místě bylo provedeno podrobné šetření a na jeho základě krajský úřad jako orgán ochrany přírody vydal tento týden rozhodnutí. Na Myslívském rybníce nebyl povolen odstřel, ale pouze opakované odstraňování bobřích hrází a instalace technického zařízení, které zajistí funkčnost požeráku a bezpečnostního přelivu.

Při místním šetření bylo nalezeno větší množství okusů a obsazená nora v břehu rybníka, které svědčí o trvalém osídlení (bobři se zde rozmnožují i zimují) Myslívského rybníka celou bobří rodinou. Vzhledem k převážně noční aktivitě bobrů, je jejich odstřel velmi obtížný a zároveň neúčelný. Ve většině případů se podaří odstřelit pouze mladé nezkušené jedince. V případě usmrcení jedince z rodičovského páru, by byl tento brzy nahrazen jiným jedincem z blízkého okolí, kde se bobři hojně vyskytují. Odstraňování hrází a instalaci technického zařízení tak lze považovat za dostatečně uspokojivé řešení z hlediska hospodařícího subjektu i ochrany přírody.