Soužití bobra a člověka – program péče

Jako zóna C byla vymezena rozsáhlá oblast na Jihu Čech. Důvodem je existence jihočeské rybniční soustavy, kde se nachází velké množství historických vodních děl, které nemají dostatečně opevněné hráze a jsou velmi nachylné k poškození. Cílem opatření navrhovaných v této oblasti je zamezit vzniku trvalého osídlení bobry. Vzhledem k tomu, že bobr dokáže při migraci podél vodního toku urazit až 80 km za týden, byly jako hranice zóny C stanoveny přirozené migrační bariéry tvořené rozvodími vodních toků, které protékají jihočeskými rybničními soustavami (Lužnice, Nežárka, Malše, Otava, Blanice, část toku Vltavy). Do zóny C nebylo s ohledem na jeho poslaní zařazeno území Národního parku Šumava.

Program péče se dále zabývá sledováním a náhradami škod vznikajících v souvislosti s činností bobrů. Jeho důležitou součástí je také osvěta veřejnosti a jednotlivých zájmových skupin, která by měla napomoci při řešení konfliktních situací.

Zdroje:
Uhlíková J. et al. (2014): Program péče o bobra evropského, Ochrana přírody 1/2014

Program péče o bobra evropského v České republice 2013