VENKOVSKÁ KRAJINA POD DROBNOHLEDEM

Drobnohled_uvodni

Školy z jižního Plzeňska a Rokycanska se učí poznávat okolní krajinu.

Od března 2013 do listopadu 2014 jsme se věnovali projektu Venkovská krajina pod drobnohledem. Při jeho naplňování jsme spolupracovali s Občanským sdružením Aktivios. Hlavními postavami celého dění byly ale především děti ze osmi škol Plzeňského kraje. Žáci se stali badateli a za pomocí svých učitelů a lektorů zkoumali krajinu svého domova. Zaměřili se na poznávání rostlin a živočichů a jejich druhové pestrosti, na krajinu jako zdroj obživy a místo pro život člověka.

Během školního roku 2013/2014 probíhala výuka ve školách a ve staré škole na Prusinách, ve výukových prostorách Občanského sdružení Ametyst. Učitelé se na seminářích seznámili s metodou místně zakotveného učení a problémového vyučování. Na závěr se všichni setkali při žákovské konferenci, která nám umožnila podělit se o zkušenosti a dovednosti získané při zkoumání krajiny a společně zhodnotit naše dvouleté snažení.

Jedním z důležitých výstupů projektu je sborník materiálů (metodik, pracovních listů a dalších materiálů) vydaný na CD-ROMu – s jeho obsahem ze můžete seznámit zde:

logolink

Projekt „Venkovská krajina pod drobnohledem“ (registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/02.0050) je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.