PO STOPÁCH BOBRA

Obyvatelé západních Čech v poslední době stále častěji zaznamenávají v krajině svého domova přítomnost nového souseda – bobra evropského. Výskyt tohoto velkého hlodavce, který aktivně přetváří své životní prostředí, mnoho lidí těší a zároveň vede ke konfliktům mezi zájmy člověka a potřebami bobra.

ŠKOLA SRDCE REGIONU

Školy jsou důležitými centry vzdělanosti a aktivního života každého regionu. A právě propojení školy a lokality, ve které se nachází, se stalo námětem projektu „Škola – srdce regionu“. Propojením zkušeností českých a německých škol a neziskových organizací se podařilo zapojit žáky do řešení problémů životního prostředí v obcích.

VENKOVSKÁ KRAJINA OČIMA DĚTÍ

Krajina a její podoby jsou výsledkem tisíciletého soužití člověka a přírody na našem území. Přerušení tohoto soužití, k němuž došlo v Sudetech vysídlením původního německého obyvatelstva, se obtisklo také do podoby současné zdejší krajiny. Noví obyvatelé, kteří zde nemají své kořeny …

VENKOVSKÁ KRAJINA POD DROBNOHLEDEM

Žáci se stali badateli a za pomocí svých učitelů a lektorů zkoumali krajinu svého domova. Zaměřili se na poznávání rostlin a živočichů a jejich druhové pestrosti, na krajinu jako zdroj obživy a místo pro život člověka.

VÝPRAVY DO MĚSTSKÉ DIVOČINY

Jak se daří přírodě ve městě? Jděte ven a zkoumejte s námi městskou divočinu. Seznamte se s jejími obyvateli, potkáte v ní mnoho zajímavých živočichů a rostlin. Pobyt v přírodě vám přinese nejen odpočinek, ale také mnoho inspirativních zážitků.

OBRAZY HISTORIE REGIONU

Prostřednictvím již vzniklých rozhovorů s pamětníky i na základě vlastního bádání poznávali žáci z pohraničních regionů Horní Falce a Plzeňského kraje historii i současnost bývalých sudetských oblastí. Žáci a žákyně navštívili místa zaniklých obcí a seznámili se s dopady velkých dějin na životy konkrétních lidí.

NA PRUSINSKÉM KOPCI

Na prusinském kopci žili lidé odpradávna a postupně měnili jeho tvář. Už z dálky vás upoutá kostel sv. Jakuba Většího s přilehlým hřbitovem. V jeho sousedství najdete faru a také budovu bývalé školy. Škola žije návštěvami dětí i dospělých, kteří nachází zážitky i poznání na místním dvoře, v přilehlé zahradě, sadu a na okolních loukách. Přijďte se inspirovat i vy!

LETEM NETOPÝŘÍM SVĚTEM

Na prusinském kopci se setkáte se spoustou zajímavých druhů rostlin a živočichů. Zvednete-li oči proti večernímu nebi, spatříte také siluety lovících netopýrů. Neslyšně prolétávají nad dvorem, klouzají nad hladinou rybníka a proplétají se korunami dubů na hrázi. Pilně loví hmyz, aby se zasytili. Jak se žije netopýrům na Prusinách a v české krajině vůbec?

NATURA PRO VŠECHNY

Často ani netušíme, jak pestrá a zajímavá může být příroda za naším domem či školou. Chcete vidět orchidej, vzácnou barevnou žábu nebo prehistorického korýše? Nemusíte jezdit do vzdálených končin země. Někdy stačí malý výlet „za humna“. Žáci ze tří škol v okolí Plzně to zažili na vlastní kůži. Nechte se vtáhnout do jejich projektového dobrodružství…