O nás

Tyto stránky provozuje INSPIRAL.CZ ve spolupráci s Ametystem. Chceme zde představit výsledky projektů, které se zabývají krajinou a vztahem člověka k ní. Nejde jen o naše projekty – najdete tu i prezentace projektů CpKP západní Čechy (Škola srdce regionu a Venkovská krajina očima dětí).

Ametyst

ametyst_o_nas (400x300)Ametyst je občanské sdružení, které se věnuje praktické ochraně přírody a ekovýchově. Sídlí v Plni a svou pobočku má i v budově bývalé školy na Prusinách u Nebílov. Pracovníci sdružení zpracovávájí hodnocení vlivů na životní prostředí a další studie a expertízy, chrání udržují lokality zvláště chráněných druhů (hnědásek, perlorodka…), pořádají semináře pro dospělé a výukové programy pro děti.

www.ametyst21.cz


INSPIRAL.CZ

inspiral_o_nas (400x300)Sdružení se zaměřuje na alternativní kulturu a poskytuje různé služby dalším sdružením, školám i jiným zájemcům. Věnuje se grafické úpravě a vydávání publikací (učebnice, brožury, letáčky, weby, CD-ROMy…) i pořádání vzdělávacích a kulturních akcí. Každoročně pořádá minifestival Oldschoolfest na Prusinách.

www.inspiral.cz