Bobrům se návrat daří

Bobra, který byl původně běžnou součástí naší přírody, potkal podobný osud jako řadu jiných živočišných druhů – byl vyhuben člověkem. K jeho vymizení z naší přírody došlo během 17. a 18. století. Později byl znovu vysazen, ale už z roku 1876 pochází poslední doklad o výskytu bobra evropského na území České republiky. Podobný vývoj se odehrával i v jiných částech Evropy. Na přelomu 19. a 20. století přežívalo v celé Evropě jen 1200 jedinců v několika málo posledních útočištích. V průběhu 20. století byla ve většině evropských států zavedena přísná ochrana tohoto druhu, která umožnila jeho přežití a později i úspěšné šířění.

V druhé polovině 70. let minulého století se začal bobr znovu vracet i k nám. Poprvé se objevil v oblasti soutoku Moravy a Dyje. Jednalo se o bobry pocházející z umělých výsadeb v povodí Dunaje v Rakousku. V devadesátých letech došlo k úspěšnému vysazení bobrů na střední Moravě. Oblast Českého lesa náležející k povodí Dunaje (např. Všerubský půsmyk) byla osídlena během 90. let minulého století bobry, kteří pocházeli z výsadeb v Bavorsku. K překonání rozvodí Dunaj/Labe došlo o něco později. Další osídelní vzniklo v severních Čechách na dolním toku Labe rozšířením bobrů z původních zbytkových populací v Německu. Migrací bobrů z Polska byly osídleny Orlické hory a Slezko.

V současné době dochází k rychlému šíření bobrů téměř ve všech osídlených oblastech. Řeka Morava je téměř zcela obsazeny a bobři se šíří podél jejích přítoků. Na Labi překonali i vodní dílo Střekov, které dlouho bránilo šíření bobra proti proudu. V roce 2012 bylo potvrzeno rozmnožování bobrů za touto bariérou a lze předpokládat další rychlé šíření podél Labe až do podhůří Krkonoš. Silná populace vznikla v posledních deseti letech také v západních Čechách. Bobři z povodí Berounky se začínají objevovat v blízkosti Prahy. Je prý jen otázkou času, kdy se objeví i v pražské Stromovce. Odhaduje se, že do deseti let se bude tento hlodavec vyskytovat na celém území České republiky. Ke konci roku 2013 byla celková velikost populace v ČR odhadována na 3500 jedinců. Šíření bobra u nás i v Evropě můžeme označit za velmi rychlý proces. Z pohledu ochrany přírody se jedná o velmi úspěšný návrat původního druhu. S postupující šířením bobrů však přibývají také konflikty se zájmy člověka.

Zdroje:
Vorel A. et al.(2012): Recentní rozšíření bobra evropského (Castor fiber) v České republice v letech 2002–2012 (Rodentia: Castoridae), Lynx, n. s. (Praha), 43(1–2): 149–179.

Uhlíková J. et al. (2014): Program péče o bobra evropského, Ochrana přírody 1/2014

Program péče o bobra evropského v České republice 2013
Ohrožený bobr evropský se zabydlel i nedaleko Prahy. Na rybnících v Hostivici