Exkurze pro německé spolubadatele

V pátek 6.6.2014 jsme se hned po ránu sešli opět na bobří lokalitě u Všerub, rozprostřeli jsme se na třech domluvených stanovištích – u velké hráze s rozlivem, u hráze s políčkem a u hráze s norou – proběhla poslední zkouška připraveného programu a pak už jsme v dálce zahlédli skupinu našich dnešních hostů. Jak se němečtí kolegové blížili, rostlo u nás napětí, aby se vše povedlo tak, jak jsme si naplánovali. Veškerá nervozita z nás však spadla, jakmile jsme se na stanovištích přivítali s první skupinkou dětí a jejich doprovodem a tlumočnicí. Každá skupina postupně obešla všechna tři stanoviště, podívala se na nejzajímavější stopy bobrů, které jsme zde objevili, dozvěděla se něco o jejich původu a splnila připravené úkoly. Hádalo se, který klacek je ohlodaný od bobra a který je upravený člověkem, vyplňovala se záludná křížovka, pantomimou se předváděli další živočichové (a rostliny), kteří žijí ve stejném prostředí jako bobr, dalším úkolem bylo najít noru podle souřadnic v GPS…

Poté následovala zasloužená svačina, při které si čeští a němečtí žáci zkoušeli navzájem sdělovat zážitky z programu, návštěva z Arnschwangu byla spokojená s tím, co zažila, kdyňští žáci byli překvapení, jak je takové vedení programu náročné (ale zvládli ho výborně). Své dojmy jsme si pak společně shrnuli s pomocí tlumočnic a se sušenkou na cestu jsme se vydali zpět k autobusu.

Po rozloučení s návštěvou jsme v českém kruhu společně otevřeli bobří kufřík a strávili ještě nějaký čas prohlížením jeho obsahu a fotografováním se s vycpaným bobřím mládětem, když naživo nemáme moc velkou šanci ho vidět. Rozloučili jsme se spokojení s úspěchem exkurze a těšili jsme se na naši návštěvu v Německu.

Napsala: Vlasta Benediktová