Bobr přijde do školy

Na 15. května 2014 jsme naplánovali první setkání našeho badatelského týmu. Přírodovědkyně z Ametystu přijedou do školy za žáky čtvrtého ročníku základní školy Kdyně. Společně vstoupí do projektu Po stopách bobra. Proběhne tak první seznámení se zkoumaným živočichem – bobrem evropským. Podstatnou část prvního setkání věnujeme plánování výpravy za stopami bobra v okolí Kdyně a přípravě exkurze pro žáky z Bavorska. Kde se bobr v blízkosti Kdyně nachází? Které stopy nám prozradí jeho přítomnost? A jak se bobrovi líbí ve společnosti člověka a jak člověk bobra v krajině svého domova vítá?