Bobrům na stopě

Po úvodní hodině ve škole jsme se vybaveni základními znalostmi vydali do terénu. V červnu podnikli žáci kdyňské základní školy hned tři výpravy za bobry. Ve dnech 4. 6. a 6. 6. navštívili lokalitu u Všerub a 23. 6. u Arnschwangu. Pátrací týmy čtvrťáků se při první výpravě soustředily na hledání stop bobra, jejich zaznamenání a popis. Žáci k tomu využili i moderní techniku, svůj pohyb v terénu a výsledky hledání zpracovávali pomocí GPS. Společně s Eliškou, Lenkou a Vlastou z Ametystu pak bleskurychle vymysleli obsah exkurze pro německé kolegy, která se uskutečnila o pouhé dva dny později. Na oplátku se poté čeští badatelé vydali na druhou stranu hranice, aby se seznámili s lokalitou výskytu bobra u Arnschwangu.

Bobr přijde do školy

Na 15. května 2014 jsme naplánovali první setkání našeho badatelského týmu. Přírodovědkyně z Ametystu přijedou do školy za žáky čtvrtého ročníku základní školy Kdyně. Společně vstoupí do projektu Po stopách bobra. Proběhne tak první seznámení se zkoumaným živočichem – bobrem evropským. Podstatnou část prvního setkání věnujeme plánování výpravy za stopami bobra v okolí Kdyně a přípravě exkurze pro žáky z Bavorska. Kde se bobr v blízkosti Kdyně nachází? Které stopy nám prozradí jeho přítomnost? A jak se bobrovi líbí ve společnosti člověka a jak člověk bobra v krajině svého domova vítá?