Pestré Prusiny aneb venku to žije

prusiny
Tak se jmenuje projekt, který jsme díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí uskutečnili v průběhu roku 2015. Naším dlouhodobým cílem je povzbuzovat učitele a žáky k pobytu venku a podle toho jsme plánovali obsah a činnosti v tomto projektu.

Stěžejní část představovaly výukové programy (klik na nabídku programů z menu) v zajímavém venkovním prostředí, kdy si žáci vyzkoušeli některé z badatelských metod při zkoumání biotopů zahrady, sadu a louky. Nedílnou součástí programu byla práce na konkrétním opatření podporujícím druhovou pestrost, na jehož příkladu si žáci lépe uvědomí vybraný faktor, ovlivňující druhovou pestrost. Vytvořili jsme pítko a domek pro hmyz, dostavěli jsme ještěrkovník, vystříhávali jsme nálety akátu nebo pomáhali při hrabání luk.

Věříme, že uskutečněné programy poslouží žákům i učitelům jako inspirace k využití vlastní školní zahrady nebo blízkého přírodního okolí jako výukové pomůcky, nejlépe v každém ročním období.

Výsledky žákovského zkoumání jsme zužitkovali a zhodnotili při jejich zpracování pro virtuální naučnou stezku. Stávající panely místní naučné stezky jsme doplnili o QR kódy, které stezku pro návštěvníky Prusin aktualizují a obohatí. Pro tu část veřejnosti, která nevyužívá tuto technologii, je k dispozici na veřejných místech, například na zámku v Nebílovech, na obecních úřadech nebo místních knihovnách, tzv. průvodce Na prusinském kopci (klik na průvodce ke stažení) v tištěné podobě, jejíž forma je přizpůsobena zejména rodinám s dětmi, které by stezku a tím i Prusiny chtěly navštívit.

Výsledky tohoto projektu mají motivovat lidi k podrobnějšímu seznámení s problematikou péče o krajinu, ale zejména mají prodloužit jejich pobyt ve venkovním prostředí a podpořit je v jeho zkoumání a pozorování, v ideálním případě probudit zájem o péči o něj.