Pestrá prusinská zahrada – učebna v přírodě

prusiny

V roce 2015 jsme za finanční podpory Státního fondu životního prostředí zahájili úpravu prusinské zahrady pro pestřejší využití v různých oblastech vzdělávání a především k pobytu v přírodě.

Naše učebna nabízí venkovní prostor pro poznávání a zkoumání různých biotopů. Jedná se o zahradu, pás pozemku, který navazuje na prusinský dvůr s hospodářskými zvířaty a výběh s drůbeží. Pozemek přechází ve spodní části v louku, z jedné strany přiléhá k silnici a z druhé k ovocnému sadu.

Prusinská zahrada se otevírá všem zájemcům jako

  • zdroj poznání – studium ekosystémů a dynamických přírodních procesů, pozorování zahrady a jejích proměn v ročních obdobích, zkoumání různých typů stanovišť včetně jejich obyvatel a vzájemných vztahů
  • místo pro zážitky a smyslové vnímání – různé přírodní povrchy a materiály a jejich smyslové vnímání
  • zdroj obživy – pěstování zeleniny, bylin a dalších jedlých druhů, včely
  • prostor ke hře – využití funkčních přírodních prvků (svah se špalky k zjednodušení údržby i ke hře), různá stanoviště (stín, slunce, zákoutí) nabídnou podnětný prostor ke hře

Během projektu vznikly k zahradě podpůrné metodické materiály pro žáky i učitele a další zájemce. Připravili jsme průvodce zahradou, kde se dozvíte rozšiřující informace k jednotlivým prvkům zahrady, které nelze získat pouhým pozorováním. Přehled všech rostlinných druhů najdete i s jejich charakteristikou v katalogu trvalkového záhonu a jedlé stráně.

Další informace k venkovní učebně a jejím výukovým prvkům vám zprostředkují na místě také dva QR kódy, jeden v patě jedlé stráně a druhý na pracovním stole.