PO STOPÁCH BOBRA

bobr_1_autor
bobr_3_autor
bobr_4_autor
bobr_2

Vydáváme se po stopách bobra evropského v česko-bavorském pohraničí

Obyvatelé západních Čech v poslední době stále častěji zaznamenávají v krajině svého domova přítomnost nového souseda – bobra evropského. Výskyt tohoto velkého hlodavce, který aktivně přetváří své životní prostředí, mnoho lidí těší a zároveň vede ke konfliktům mezi zájmy člověka a potřebami bobra.

Cílem našeho projektu je podpořit české a bavorské žáky v poznávání místa, ve kterém žijí, umožnit jim setkání a vzájemnou výměnu zkušeností. Děti se za pomoci svých učitelů a lektorů Občanského sdružení Ametyst a LBV-Zentrum Mensch und Natur vydají po stopách bobra. Prostřednictvím badatelských metod budou zkoumat tento živočišný druh v jeho přirozeném prostředí.

Výsledkem společného bádání a práce bude vznik netradiční naučné stezky, kde se návštěvníci seznámí s životem bobra evropského, pochopí jeho význam v ekosystému a seznámí se s možnými konflikty mezi člověkem a tímto velkým savcem. Unikátnost naučné stezky spočívá, jak v její formě – využití mobilních technologií (QR kódy), tak v jejím obsahu, který budou tvořit žáci z české a německé základní školy. Naučná stezka pomůže nejen přiblížit život bobra evropského, ale i umožní setkávání se obyvatel česko-bavorského pohraničí.

logolink-600x151