bobr_uvodni

PO STOPÁCH BOBRA

Obyvatelé západních Čech v poslední době stále častěji zaznamenávají v krajině svého domova přítomnost nového souseda – bobra evropského. Výskyt tohoto velkého hlodavce, který aktivně přetváří své životní prostředí, mnoho lidí těší a zároveň vede ke konfliktům mezi zájmy člověka a potřebami bobra.

SSR_uvodni

ŠKOLA SRDCE REGIONU

Školy jsou důležitými centry vzdělanosti a aktivního života každého regionu. A právě propojení školy a lokality, ve které se nachází, se stalo námětem projektu „Škola – srdce regionu“. Propojením zkušeností českých a německých škol a neziskových organizací se podařilo zapojit žáky do řešení problémů životního prostředí v obcích.

VKOD_uvodni

VENKOVSKÁ KRAJINA OČIMA DĚTÍ

Krajina a její podoby jsou výsledkem tisíciletého soužití člověka a přírody na našem území. Přerušení tohoto soužití, k němuž došlo v Sudetech vysídlením původního německého obyvatelstva, se obtisklo také do podoby současné zdejší krajiny. Noví obyvatelé, kteří zde nemají své kořeny …

Drobnohled_uvodni

VENKOVSKÁ KRAJINA POD DROBNOHLEDEM

Žáci se stali badateli a za pomocí svých učitelů a lektorů zkoumali krajinu svého domova. Zaměřili se na poznávání rostlin a živočichů a jejich druhové pestrosti, na krajinu jako zdroj obživy a místo pro život člověka.

divocina_uvodni

VÝPRAVY DO MĚSTSKÉ DIVOČINY

Jak se daří přírodě ve městě? Jděte ven a zkoumejte s námi městskou divočinu. Seznamte se s jejími obyvateli, potkáte v ní mnoho zajímavých živočichů a rostlin. Pobyt v přírodě vám přinese nejen odpočinek, ale také mnoho inspirativních zážitků.

Zanikle obce_exkurze_Lucina_4

OBRAZY HISTORIE REGIONU

Prostřednictvím již vzniklých rozhovorů s pamětníky i na základě vlastního bádání poznávali žáci z pohraničních regionů Horní Falce a Plzeňského kraje historii i současnost bývalých sudetských oblastí. Žáci a žákyně navštívili místa zaniklých obcí a seznámili se s dopady velkých dějin na životy konkrétních lidí.

prusiny

NA PRUSINSKÉM KOPCI

Na prusinském kopci žili lidé odpradávna a postupně měnili jeho tvář. Už z dálky vás upoutá kostel sv. Jakuba Většího s přilehlým hřbitovem. V jeho sousedství najdete faru a také budovu bývalé školy. Škola žije návštěvami dětí i dospělých, kteří nachází zážitky i poznání na místním dvoře, v přilehlé zahradě, sadu a na okolních loukách. Přijďte se inspirovat i vy!

LETEM NETOPÝŘÍM SVĚTEM

Na prusinském kopci se setkáte se spoustou zajímavých druhů rostlin a živočichů. Zvednete-li oči proti večernímu nebi, spatříte také siluety lovících netopýrů. Neslyšně prolétávají nad dvorem, klouzají nad hladinou rybníka a proplétají se korunami dubů na hrázi. Pilně loví hmyz, aby se zasytili. Jak se žije netopýrům na Prusinách a v české krajině vůbec?