Jak jsme stopovali bobra u Všerub

Ráno 4. června jsme se sešli se všemi účastníky výzkumné výpravy na okraji Všerub. Bylo to jen na dohled od místa, ze kterého jsme měli hlášen výskyt bobra evropského starý jen několik týdnů. Kartografové, navigátoři, fotografové i zapisovatelé z každého z deseti badatelských týmů si nejprve vyzkoušeli, jaké úkoly je čekají. Pak již převzali vedení navigátoři a s pomocí GPS dovedli své týmy na místo pátrání.

Během následující hodiny se průzkumníkům podařilo objevit mnoho různě starých a velkých ohlodaných stromů a větví, bobří skluzavku, tři hráze a dokonce i bobří noru. Ověřili jsme si, jak zruční krajinní inženýři bobři jsou a jak jejich stavby leckdy působí v krajině úplně přirozeně. Největší hráz s rozlivem vody v podmáčené louce byla totiž objevena až jako poslední, všichni jsme ji nejdřív považovali za obyčejnou velikou kaluž. Jednotlivé týmy všechny své nálezy pečlivě zdokumentovaly pro další využití.

Po načerpání nových sil formou pikniku jsme se stačili ještě domluvit, která naše zjištění jsou nejzajímavější, a chceme je pozítří ukázat kolegům z Německa, a co dalšího si pro ně společnými silami připravíme. S rozdělenými úkoly, plni dojmů a zdravě unavení jsme se pak rozloučili, právě včas, aby nás sluníčko úplně neupeklo.

Bobrům na stopě

Po úvodní hodině ve škole jsme se vybaveni základními znalostmi vydali do terénu. V červnu podnikli žáci kdyňské základní školy hned tři výpravy za bobry. Ve dnech 4. 6. a 6. 6. navštívili lokalitu u Všerub a 23. 6. u Arnschwangu. Pátrací týmy čtvrťáků se při první výpravě soustředily na hledání stop bobra, jejich zaznamenání a popis. Žáci k tomu využili i moderní techniku, svůj pohyb v terénu a výsledky hledání zpracovávali pomocí GPS. Společně s Eliškou, Lenkou a Vlastou z Ametystu pak bleskurychle vymysleli obsah exkurze pro německé kolegy, která se uskutečnila o pouhé dva dny později. Na oplátku se poté čeští badatelé vydali na druhou stranu hranice, aby se seznámili s lokalitou výskytu bobra u Arnschwangu.

Bobr přijde do školy

Na 15. května 2014 jsme naplánovali první setkání našeho badatelského týmu. Přírodovědkyně z Ametystu přijedou do školy za žáky čtvrtého ročníku základní školy Kdyně. Společně vstoupí do projektu Po stopách bobra. Proběhne tak první seznámení se zkoumaným živočichem – bobrem evropským. Podstatnou část prvního setkání věnujeme plánování výpravy za stopami bobra v okolí Kdyně a přípravě exkurze pro žáky z Bavorska. Kde se bobr v blízkosti Kdyně nachází? Které stopy nám prozradí jeho přítomnost? A jak se bobrovi líbí ve společnosti člověka a jak člověk bobra v krajině svého domova vítá?